-Eirlys Britton

Roedd Eirlys yn un o ddisgyblion cyntaf Ysgol Rhydefelen ac oddi yno aeth i Goleg y Drindod Caerfyrddin lle graddiod mewn Drama. Bu’n athrawes yn Ysgol Heol y Celyn cyn gadael dysgu llawn amser i ymuno â chast Pobol y Cwm lle bu’n actio rhan Beth Leyshon am dros 14 mlynedd. Actiodd wedyn yn ‘Pam Fi Duw’ a chael y prif rhan yn y ffilm ‘Yn Gymysg Oll i Gyd’.

-Cliff Jones

Addysgwyd Cliff yn Ysgol y Berwyn, Y Bala cyn symud ymlaen i Goleg Cerdd a Drama, Caerdydd ac yna i ddilyn cwrs drama trwy gyfrwng y Gymraeg yng Ngaerfyrddin. Bu’n athro yn g Nghaerdydd a Phontypridd cyn ymuno a’r BBC lle bu’n cyfarwyddo a chynhyrchu amrywiol raglenni adloniant a drama. Gadawodd y BBC i fynd yn gyfarwyddwr/ chynhyrchydd llawrydd. Ymysg y rhaglenni diweddara bu’n gweithio arnynt yw ‘Rownd a Rownd’, ‘Istanbwl’ a’r ‘Indian Doctor’. Enillodd glod a gwobr BAFTA Prydain am ei gyfarwyddo o’r rhaglen blant ‘Tecwyn y Tractor’ yn y categori Rhaglen Feithrin Orau’

 

 

-Nerys Griffiths

Addysgwyd Nerys yn Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Llandysul. Aeth i choleg Bangor i astudio Addysg a Chymareg. Tra buodd yno, bu yn arwain Côr y Brifysgol ar lwyfan Eisteddfod ac nifer o bartion eraill. Wedi iddi raddio, aeth ymlaen i astudio i fod yn athrawes yng Nghaerdydd. Mae hi bellach yn athrawes yn Ysgol Gymreag Cwmbrân.

-Gavin Ashcroft

Addysgwyd Gavin yn Ysgol Gyfun Rhydfelen, cyn iddo fynd yn ei flaen i astudio drama a’r cyfryngau yng Ngholeg y Brifysgol, Aberystwyth. Pan yn fachgen ifanc roedd Gavin yn actor llwyddiannus ac ymysg ei gredits mae ‘Y Mapiwr’ gyda fe’i hun fel y prif gymeriad a 'Selected Exits' lle actiodd gyda Sir Anthony Hopkins’. Yn gerddor a dawnsiwr o fri mae Gavin wedi ennill yn eisteddfodau’r Urdd, y Genedlaethol ac yn Llangollen ar gystadleuthau canu Cerdd Dant a Stepio Unigol. Fe oedd enillydd y gystadleuaeth dawnsio unigol Llangollen dair gwaith o’r bron pan ddechreuodd y gystadleuaeth.