dyddiadau

................................................................................................................................................................

Medi 2, 2014

5.30pm - 7.30pm

Cofrestru ar gyfer Tymor yr Hydref yn Ysgol Heol y Celyn, Rhydyfelin, Pontypridd.

Tymor 14 wythnos

Prisiau

Plentyn Cyntaf - £140 (£10 yr wythnos)

Ail Blentyn - £105 (£7.50 yr wythnos)

Trydydd Plentyn - RHAD AC AM DDIM!

 

.................................................................................................................................................................