Yn wythnosol yn ystod tymhorau’r ysgol fe fydd sesiwn ddrama trwy gyfrwng y Gymraeg ac yna sesiwn arall yn canolbwyntio ar unai canu, dawns a stepio. Mae Gweithdai Bro Taf wedi cystadlu a dod i’r brig yn Eisteddfodau’r Urdd a Llangollen ac wedi ennill y brif wobr dan 16 yng Nghystadleuaeth Dawsnio Gwerin yn Byd yn Mallorca ddwy waith. Pencampwyr y Byd! Llwyddodd Trystan Gruffydd i gyrraedd rownd derfynnol Gwobr Goffa Bryn Terfel llynedd ac eleni dymunwn pob lwc i Enlli Parry fydd yn cystadalu ym mis Hydref eleni
Yn ogystal â chystadlu mae Bro Taf wedi bod yn gam cyntaf i sawl plentyn weithio yn broffesiynnol ar lwyfan a sgrîn teledu.

sut i ymuno

Rydym yn cwrdd ar nos Fawrth yn Ysgol Heol y Celyn am 5.30pm - 7.30pm i blant oedran
cynradd a 6.30pm i 8.30pm i blant oedran uwchradd.

I GOFRESTRU> dewch draw i Ysgol Heol y Celyn • Rhydyfelin • Pontypridd rhwng 5.30 a 7.00 nos Fawrth.

£10.00 y sesiwn (£7.50 i ail blentyn o fewn yr un teulu) i’w dalu fesul tymor neu hanner tymor