...............................................................................................................................................................
 
Fy Mhrofiadau

’Rwyf wedi bod yn aelod o Bro Taf ers y cychwyn cyntaf ac wedi cael nifer o flynyddoedd o brofiadau gwahanol. Tra yn Bro Taf rwyf wedi dysgu traddodiadau dawnsiog gwerin a chlocsio ynghyd ‚ chymryd rhan flaenllaw mewn sawl sioe, sydd wedi gwella fy actio. Trwy Bro Taf rwyf wedi cael clyweliadau llwyddiannus ar gyfer rhai sioeau teledu a wedi recordio fy llais ar gyfer cartwn Americanaidd "Chloe Closet" a ysgrifennwyd gan Mike Young a rhaglen feithrin S4C o'r enw "Gorsaf Hud" sydd yn dal yn cael eu darlledu. Drwy'r profiad y recordio llais a bod yn y stiwdio recordio, rwyf wedi penderfynu i dilyn gyrfa fel peiriannydd sain.

Yr wyf wedi cael y cyfle i gystadlu yn yr holl Eisteddfodau'r lleol a chenedlaethol gyda fy nawnsio gwerin, clocsio, caneuon actol, partion llefaru a chanu. Yr wyf wedi bod yn ffodus iawn a cefais y profiad o deithio i Majorca a chystadlu yn Nghystadleuaeth Dawnsio Gwerin y Byd lle dawnsiom ni o gwmpas Palma ar nifer o wahanol lwyfannau yn y strydoedd ac ennill y wobr gyntaf ar yn yr adran dan 16 oed. Yr wyf hefyd wedi teithio i Lorient i gymryd rhan yn yr Wyl Ryng-Geltaidd. Wrth fynd i Bro Taf mae'n fy ngalluogi i ddefnyddio a gwella fy Nghymraeg gan fy mod yn dod o deulu sy'n siarad Saesneg ac mae wedi rhoi i mi y cyfle i wneud ffrindiau newydd o bob cwr o'r cymoedd. Diolch i chi i Eirlys, Cliff, Gavin a Nerys am fy holl mhrofiadau.

................................................................................................................................................................