logor_urdd

 

 

 

logor_urdd

 

 

 

 

 

logor_urdd

 

 

 

 

 

 

 

Eisteddfod yr Urdd

Yn eisteddfod Caerfyrddin y gwnaethon ni ein marc gyntaf yn cysadlu ac yn ennill y Ddawns –12, Y Parti Llefaru, Trystan (2il) Parti Unsain (2il) Parti Cerdd Dant (3ydd). Ers hynny rydym wedi bod ar y brig sawl gwaith yn y meysydd Dawns, Llefaru a chanu. Ond yn sicr death yr holl gystadlu i uchafbwynt yn 2009. Wedi ennill yn Llangollen fe aethon ni i gystadleuaeth dawnsio gwerin y byd yn Palma de Mallorca ac allan o ddwsinau o wledydd fe ddaethon i’r brig. Pencampwyr y Byd!!!

Y dyn na’th ddwyn Nadolig

Y Dyn Nath Ddwyn Nadolig oedd sioe gyntaf Bro Taf. Wedi ei haddasu o ffilm ysgrifennwyd gan Caryl Parry Jones a Hywel Gwynfryn I S4C roedd cyfle yma i gynnwys pob plentyn o’r gweithdai. Bu’n rhaid addasu fodd bynnag gan fod gennym efeiliaid I actio’r y dyn drwg ac felly fe aeth rhan Mordecai – gafodd ei action yn wreiddiol gan Meic Povey – yn rhan I ddau sef Reggie a Ronnie Mordecai (Dafydd a Seth …..). Gwynfor Dafydd gymerodd rhan Sam (Emyr Wyn) a Siwan Evans a Josh Morgan a Charly Ann Brookman oedd y tri ddaeth I’r ddinas I chwilio am eu ffortiwn (dim ond dau yn y gwreiddiol -  Rhian Morgan a Tony Llewelyn)
Hanes y tri’n gwneud ffrindiau gyda Sam, perchennog Samporium,yng Nghaerdydd ydy byrdwn y ffilm. Mae’r Mordecais eisiau gyrru Sam allan o fusnes ac yn bwriadu hawlio’r Nadolig fel eu heiddo nhw. Gyda help plant amddifad yr ardal maent yn llwyddo I orchfugu ac ar ddiwedd y ddrama mae Sam yn trawsnewid I fod yn Sion Corn. Drama gerdd yn llawn hwyl a chaneuon cofiadwy. Mae DVD ar gael – gofynnwch I Cliff  neu Gav am gopi – Dim ond £10!!!

Gwyn

Drama am blant ysgol yn helpu ei gilydd ydy Gwyn yn pwysleisio cyfeillgarwch. Mae’n ddrama gerdd yn defnyddio caneuon y ‘Beatles’. Perffromiwyd ‘Gwyn’ yn gyntaf dan yr enw ‘Ian’ yn ysgol Rhydfelen. Wedi ei sgriptio gan John Owen a’r caneuon wedi  eu cyfieithu gan Sian Ellis mae’n adrodd hanes bachgen o gefndir tlawd iawn yn yr ysgol sy’n methu mynd gyda’I ffrindiau I Langrannog am nad oes arian gan ei rieni I’w anfon yno. Mae ei ffrindiau’n penderfynu ei helpu trwy gynnal ffair sbrion a defnyddio’r arian ar gyfer I Gwyn fynd I’r gwersyll. Wrth gwrs mae gwrthdaro a hynny ar ffurf plant cyfoethog sydd hefyd yn ddisgyblion yn yr ysgol. Perfformiwyd y  ddrama am y tro cyntaf yn Theatr Fach y Maes yn Eisteddfod Glyn Ebwy yn 2010 ac fe fydd perfformiad arall yn dilyn yn ystod yn tymor hwn. Bydd y  manylion ar y wefan hon yn fuan felly cadwch olwg arni.